RUT-avdrag 2023

Du har säkert hört talas om rot- och rutavdrag – två begrepp som innebär möjlighet till skatteavdrag för vissa utförda arbeten. Om du däremot inte är bekant med dessa begrepp sen tidigare kan det vara lite krångligt att förstå sig på de och hur man kan använda sig av dem. I denna text kommer vi därför göra en sammanfattning av begreppet rutavdrag, vad det innebär och hur det kan användas.

Vad är rutavdrag?

Rutavdrag är en typ av skattesubvention som innebär att du som privatperson får möjligheten att göra avdrag på skatten för vissa arbeten som utförs i hemmet. En tumregel för att komma ihåg vilka arbeten som skatteavdraget kan användas på är att RUT står för rengöring, underhåll och tvätt.

Vad räknas som rutarbete?

För att arbetet eller tjänsten som utförs ska räknas som ett rutarbete och ge möjlighet till avdrag ska det tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet. Arbetet eller tjänsten ska även utföras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad. Sedan 2017 gäller rutavdraget även för de som bor i hyresrätt, med villkoret att hyresgästen själv betalar för arbetet. Tjänster som ger möjlighet till rutavdrag är:

  • Rengöring, t.ex. städning
  • Underhåll, t.ex. barnpassning
  • Tvätt
  • Trädgårdsarbete*
  • Flytt tjänster
  • Enklare IT-tjänster
  • Reparation och underhåll av vitvaror i hemmet*

*1 januari 2016 utökades reglerna för rutavdrag gällande trädgårdstjänster, flytt tjänster och enklare IT-tjänster.

*1 januari 2017 utökades reglerna för rutavdrag ytterligare då reparation och underhåll av vitvaror i hemmet lades till som tjänster berättigade för avdrag. I detta segment ingår reparation och underhåll av spis, ugn och mikrovågsugn, kyl och frys, disk- och tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel, köksfläkt och spiskåpa.

Hur fungerar det?

Rutavdraget ges bara för själva arbetskostnaden, vilket innebär att du endast får göra avdrag från skatten för arbetskostnaden när du anlitat någon. Om du som privatperson köper en tjänst som ingår i sektorn för rutavdrag är det inte du själv som ansöker om avdraget, utan det gör den som har utfört arbetet. Den som utfört arbetet drar av en del av arbetskostnaden på din faktura, vilket är det som i sin tur blir rutavdraget.

Vem har rätt till rutavdrag?

Grundkravet för att få rätt till rutavdrag är att man måste bo i och äga bostaden* som arbetet eller tjänsten utförs i. Rutavdrag är även giltigt om arbetet eller tjänsten utförs i föräldrarnas bostad såvida bostadens ägare själv betalat för det. Den som anlitas för att utföra arbetet eller tjänsten får inte vara en närstående, så som make eller släkt, till bostadens ägare. Den som ansöker om rutavdrag måste:

  • vara fyllda 18 år
  • vara bosatt i Sverige och betala skatt för minst 90 procent av sin totala inkomst
  • betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete

*till bostad räknas även fritidshus, andelslägenhet och stuga, förutsatt att du äger eller hur den under en kortare eller längre period. Bostaden måste inte ägas för att få rätt rutavdraget. I fall med dubbelbosättning räknas både bostäderna som bostad.

Hur mycket kan få avdrag på?

Rutavdraget räknas ihop med ROT-avdraget, och per person och år är det sammanlagda beloppen för avdrag max 75 000 kronor. Rutavdraget ger rätten att göra avdrag på upp till 50 procent.Det som styr hur mycket varje person får göra i avdrag är inkomsten och hur många andra avdrag som görs, och även hur mycket skatt som betalas.