Skip to content

Fakturafrågor

Hur ansluter jag autogiro eller e-faktura?

Autogiro: Logga in på din internetbank, klicka vidare till Autogiro och sök efter företagsnamn Hembry AB eller organisationsnummer 559172-5709. Klicka sedan på Anmäl eller liknande (varierar beroende på bank).

E-faktura: Logga in på din internetbank, klicka vidare till e-faktura och sök efter företagsnamn Hembry AB eller organisationsnummer 559172-5709. Klicka sedan på Anmäl eller liknande (varierar beroende på bank).

Hur tolkar jag fakturan?

Beloppet är priset före RUT-avdrag exklusive moms. Om du vill räkna om detta till det pris du betalar kan du multiplicera med 1,25 och dividera med 2.

Netto före RUT-avdrag är det totala priset före RUT-avdrag exklusive moms.

Brutto före RUT-avdrag är det totala priset före RUT-avdrag inklusive moms.

RUT-avdrag arbetskostnad är det totala RUT-avdraget som görs på din faktura. Det är även detta belopp som vi ansöker om hos Skatteverket för din räkning.

ATT BETALA (SEK) är priset som du ska betala på fakturan. Det är priset efter RUT-avdrag inklusive moms.

Varför får jag en fakturapåminnelse trots att jag har autogiro?

Om du har autogiro gör vi en automatisk dragning vid fakturans förfallodatum. Ibland finns inte täckning på kontot och då gör vi tre nya försök de kommande dagarna. Om täckning fortfarande inte finns på kontot är det med största sannolikhet anledningen till att du har fått en påminnelseavgift.

Vänligen kontrollera ifall en dragning har gjorts på ditt konto. Om det inte har gjorts och det har gått 4 dagar efter fakturans förfallodatum behöver fakturan betalas manuellt.

Hur fungerar RUT-avdrag?

RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Avdraget innebär att du kan göra skattereduktioner för hushållsnära tjänster. I praktiken betyder det att du slipper betala 50 % av kostnaden då denna finansieras via skatt. Du har rätt till ett totalt avdrag på upp till 75 000 kronor per år, med rutavdrag och rotavdrag sammanräknat.

Kan fakturan postas?

Möjligheten för att få faktura genom posten finns, men vi undviker det helst i största möjliga mån med miljön i åtanke.

Varför har ni höjt mitt pris?

Vi höjer aldrig ditt pris utan att ha fått det godkänt av dig.

Notera gärna att priset under Belopp är priset före RUT-avdrag exklusive moms.

När skickas fakturorna?

Vi skickar samlade månadsfakturor den första dagen i nästkommande månad. Det innebär att om du har fått tjänster utförda i månad 1 så kommer fakturan skickas 1/2.

Varför har 2 städningar fakturerats trots att jag har städning var fjärde vecka?

Var fjärde vecka innebär att man har städning var 28:e dag. Eftersom de flesta månaderna (11/12) innehåller fler än 28 dagar kan det därför hända att man har städning två gånger under en månad om man har städning var fjärde vecka.

Exempel:
1/1 och 28/1
2/1 och 29/1
3/1 och 30/1
4/1 och 31/1

Jag har redan betalat under exempelmånad 1 och nu fick jag en faktura för städningar i samma månad

Om du redan har gjort en betalning under en månad och får en faktura för städningar som utförts under månaden beror det med största sannolikhet på att vi skickar månadsfakturor i efterhand.

Exempel:
Städningar utförs 1/1, 15/1 och 30/1
Faktura skickas 1/2
Betalning av faktura görs 11/2

I exemplet ovan betalas fakturan i februari, men betalningen avser tjänster som utfördes i januari. Samma gäller för tjänster som utförs i februari, vilka kommer faktureras och betalas i mars.

Summa summarum; Betalning av utförda tjänster görs alltid i nästkommande månad. Det som utförs i en månad betalas i nästa.

Vilka betalningsvillkor gäller för privatpersoner?

Vår betaltid för privatpersoner är 15 dagar från fakturadatumet. Det finns möjlighet till 5 dagar förlängning till 20 dagar.

Vid förfallen faktura skickar vi påminnelser med 60 kr påminnelseavgift.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om en faktura förfaller kommer vi skicka en första påminnelse med 60 kr påminnelseavgift 3-7 dagar efter att fakturan har förfallit. Om inte fakturan betalas inom 5 dagar skickas en andra påminnelse. Om inte fakturan betalas inom 10 dagar från den andra påminnelsen skickas fakturan till inkassopartner.

Varför har jag fått påminnelseavgift?

Påminnelseavgift på 60 skickas när fakturor har förfallit.

Varför hittar jag inte fakturan i min mailinkorg?

Sök på Faktura från Hembry. Om du inte hittar den borde du leta i skräpkorgen. Om du fortfarande inte hittar den kan du logga in i vår app ”Mina städtjänster” för att se fakturan. Om du inte har tillgång till den kan du kontakta oss på [email protected], så hjälper vi dig. 😊

Jag behöver fortfarande support

Svara med dina frågor i fakturamailen så hjälper vi dig direkt! 💙 Om du inte hittar fakturamailen kan du maila oss direkt på [email protected].