Hur tolkar jag fakturan?

I den här exempelfakturan förklarar vi de olika siffrorna.

  1. Beloppet är priset före RUT-avdrag exklusive moms. Om du vill räkna om detta till det pris du betalar kan du multiplicera med 1,25 och dividera med 2.
  2. Netto före RUT-avdrag är det totala priset före RUT-avdrag exklusive moms.
  3. Brutto före RUT-avdrag är det totala priset före RUT-avdrag inklusive moms.
  4. RUT-avdrag arbetskostnad är det totala RUT-avdraget som görs på din faktura. Det är även detta belopp som vi ansöker om hos Skatteverket för din räkning.
  5. ATT BETALA (SEK) är priset som du ska betala på fakturan. Det är priset efter RUT-avdrag inklusive moms.