Vilka betalningsvillkor gäller för privatpersoner?

Vår betaltid för privatpersoner är 10 dagar från fakturadatumet. Det finns möjlighet till 5 dagar förlängning till 15 dagar.

Vid förfallen faktura skickar vi påminnelser med 60 kr påminnelseavgift.