Varför har ni höjt mitt pris?

Vi höjer aldrig ditt pris utan att ha fått det godkänt av dig.

Notera gärna att priset under Belopp är priset före RUT-avdrag exklusive moms.