Varför har jag fått påminnelseavgift?

Påminnelseavgift på 60 skickas när fakturor har förfallit.