Varför är mitt pris högre den här månaden (1 oktober 2021)?

Som kommunicerat till alla kunder 6 augusti höjde vi våra priser från 1 september. Arbete som utfördes enligt det nya priset i september faktureras 1 oktober.
Vi har gjort stora förbättringar i form av kompetensutveckling, ISO-certifiering, anslutit oss till bättre kollektivavtal, skaffat en app och autogiro. Alla dessa förbättringar innebär bättre villkor och högre kompetens hos våra kära städare. Det kommer märkas under hösten och framöver.
Vi hoppar över den vanliga prishöjningen som alla städbolag gör 1/1 2022 och höjer först på nytt år 2023. 😊