Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om en faktura förfaller kommer vi skicka en första påminnelse med 60 kr påminnelseavgift 3-7 dagar efter att fakturan har förfallit. Om inte fakturan betalas inom 5 dagar skickas en andra påminnelse. Om inte fakturan betalas inom 10 dagar från den andra påminnelsen skickas fakturan till inkassopartner.