Två städningar har fakturerats, men jag har städning var fjärde vecka

Var fjärde vecka innebär att man har städning var 28:e dag. Eftersom de flesta månaderna (11/12) innehåller fler än 28 dagar kan det därför hända att man har städning två gånger under en månad om man har städning var fjärde vecka.

Exempel:
1/1 och 28/1
2/1 och 29/1
3/1 och 30/1
4/1 och 31/1