Kan jag få faktura på posten?

Möjligheten för att få faktura genom posten finns, men vi undviker det helst i största möjliga mån med miljön i åtanke.