Jag har redan betalat under exempelmånad 1 och nu fick jag en faktura för städningar i samma månad

Om du redan har gjort en betalning under en månad och får en faktura för städningar som utförts under månaden beror det med största sannolikhet på att vi skickar månadsfakturor i efterhand.

Exempel:
Städningar utförs 1/1, 15/1 och 30/1
Faktura skickas 1/2
Betalning av faktura görs 11/2

I exemplet ovan betalas fakturan i februari, men betalningen avser tjänster som utfördes i januari. Samma gäller för tjänster som utförs i februari, vilka kommer faktureras och betalas i mars.

Summa summarum; Betalning av utförda tjänster görs alltid i nästkommande månad. Det som utförs i en månad betalas i nästa.