Finns kvalitetsgaranti?

Självklart! Om något av momenten som ingår i flyttstädningen mot förmodan skulle ha missats återkommer vi så snart som möjligt för att åtgärda det. För att kvalitetsgarantin ska vara giltig behöver kunden kunna ge tillgång till bostaden upp till 72 timmar efter att städningen har utförts, även om överlämning av bostaden har skett.